Pridruži se nam na 9. in 10. DIVJEM taboru! www.divja.net

Kaj so to entitete in katere vrste poznamo?​

Piše: Jana Soban

V celotnem stvarstvu obstajajo različne dimenzije, ki jih z našimi petimi čutili ne moremo zaznati. V njih
prebivajo različna energijska bitja, ki niso omejena s parametri fizičnega sveta, prav tako nimajo
fizičnega telesa, imajo pa visoko zavestnost.

Različni avtorji te dimenzije opisujejo po svoje, tako glede števila, kot tudi glede njihove opredelitve. Večina se strinja le, da je fizični svet tretja dimenzija, glede četrte in pete pa je že veliko različnih teorij. Tadej Pretner jih opisuje po naslednjem zaporedju: tretja dimenzija je fizična raven, četrta dimenzija je eterična raven in peta astralna.


Eterični svet povezujejo z življensko energijo, v njem naj bi bila energijska preslikava fizičnega sveta, kot
tudi različna eterična bitja (orbi).


Astralna dimenzija je povezana z našim čustvenim svetom in je razdeljena na več podravni, ki so prežete
druga z drugo. Med seboj se razlikujejo po vibraciji, ki je v ravni nižjega astrala precej gostejša kot v
ravneh višjega astrala, kjer je vibracija precej bolj fina. Ker so na astralni ravni usidrane naše podzavestne čustvene usedline le ta ves čas vpliva na naše misli, dogodke, ter počutje in posledično na našo karmično energijo. Torej vse kar se nam dogaja na fizični ravni ima svoje zametke na astralni ravni.
Na astralni ravni prebivajo različna bitja, nekatera med njimi so energijsko neodvisna (angeli) nekatera
pa energijsko odvisna in za svoje preživetje potrebujejo energijo drugih bitij, takšnim bitjem v ezoteriki
pravimo entitete.

Entitete so energijska bitja, ki naseljujejo nižji astralni svet, ker so energijsko odvisna potrebujejo za
svoje preživetje energijo drugih bitij, kar navadno iščejo v fizičnem svetu pri ljudeh, redkeje pri živalih,
ker je le ta najbližje nižjemu astralu. Če je ne dobijo po določenem času razpadejo, kar je odvisno od
količine in tipa energije, ki sestavlja njihovo energijsko strukturo. Entitete imajo nizko raven zavesti,
energijo pa iščejo predvsem pri ljudeh, ki so čustveno nestabilni in imajo številna bolečinska telesa, šibko
tretjo čakro ter šibak zaščitni chi. Ko se entiteta prisesa na človeka mu krade eterično energijo, kar se
odraža kot manko življenske sile, hkrati pa krepi določen tip bolečinskih teles, ter posledično karmično
energijo. Takšen človek se nato vrti v začaranem krogu, kjer se mu ponavljajo ene in iste situacije, on pa
nanje reagira na en in isti način. Vmeša se v gostiteljevo zavest in ga na nek način vodi, saj vpliva na
njegove izbire ter odločitve, pripelje ga do nekega tipa čustvovanja ter ga intenzivira. Večina ljudi se
sploh ne zaveda, da je gostitelj kakšne od entitet.

Najbolj pogosta vrsta entitet so astralni fragmenti, te nastanejo iz bolečinskih teles. Po smrti začne
razpadati avrično polje, astralno telo najprej potegne na astralno raven dušo in svetlobo, ki je bila
integrirana v sistemu, v času inkarnacije svetlobnega telesa na fizični ravni. Svetloba in duša se skupaj z
nekaterimi bolečinskimi telesi, navadno tistimi, ki so bila povezana z identitetami in različnimi
osebnostnimi lastnostmi, začneta vračati v višje dimenzije. Katera bolečinska telesa bodo odšla v višje
dimenzije, katera ostala na ravni nižjega astrala kot entitete in katera se bodo razkrojila je odvisno od
tipa in količine energije bolečinskih teles, katera skozi življenje namerno ali nenamerno krepimo. V
astralne fragmente se pretvorijo bolečinska telesa, katera smo skozi življenje hranili z destruktivnimi
čustvi (npr. maščevalnost). Nato astralni fragmenti pričnejo iskati hrano v že njim poznanem in
najbližjem okolju, v fizičnem svetu. Tu iščejo gostitelja s podobno energijsko strukturo, ter podobnimi
bolečinskimi telesi. Astralni fragmenti lahko delujejo tudi prek bivalnega prostora, kjer jih lahko zaznamo
po specifičnem vonju, hladu,… lahko pa se s prebivalci povežejo tudi prek aka niti, to so nekakšne
astralno eterične lovke preko katerih jim črpajo energijo. Pri starejših ljudeh ali ljudeh, ki so dlje časa
oslabljeni in ne doživljajo več intenzivnih čustev se lahko zgodi, da entiteta sama izstopi iz gostitelja, ker
ne dobi več dovolj hrane za preživetje, zato si poišče novega gostitelja. Zato so navadno bolnice in
domovi za starejše ljudi polni prostih astralnih fragmentov, ki čakajo na ustreznega gostitelja.

Da smo gostitelj astralnega fragmenta navadno največkrat niti ne vemo, lahko pa to občutimo kot nek
pritisk ali breme, tudi kot fizično bolečino ali nejasno prisotnost nečesa, za kar vemo, da ni del nas.
Astralni fragment se lahko izraža na človeku tudi kot depresija ali anksioznost.
Obstajajo tudi na videz konstruktivni astralni fragmenti. To so tisti, kateri izhajajo iz identitete katerega
od znanih zdravnikov ali zdravilcev. Da ni prišlo do razpada takšne identitete pa je navadno vzrok v
močnem čustvovanju v fazi umiranja, katera je povezana z zdravljenjem. To je lahko iskrena želja
pomagati ljudem lahko pa tudi častihlepje.
Obstajajo tudi druge vrste entitet: demonske, mentalne ali elementali ter družinske entitete.

MENTALNA ENTITETA ali ELEMENTAL

Za mentalne entitete je značilno, da se naselijo v področje grla, torej področje pete čakre. Skozi peto
čakro oddajamo svoj osebni ton in kadar smo gostitelj elementala le ta moti naš osebni ton in s tem našo
vibracijo. To pomeni, da v naš vsakdanjik pritegne ljudi, dogodke in situacije, ki jih z lastno vibracijo sicer
ne bi pritegnili. Na telesu to začutimo kot nekakšen pritisk v grlu, pritisk lahko začutimo tudi na kakšnem
drugem delu telesa. Elemental nastane v kombinaciji mentalne in čustvene energije, pri čemer gre lahko
za namerno (urok) ali nenamerno kreacijo. Namerna kreacija ali urok nam določena oseba pošlje
namerno, lahko pa nastane tudi kadar kdo konstantno destruktivno razmišlja o nas in v to vnaša močno
čustveno energijo. Pogoj za nastanek elementala nastane tudi kadar nas oseba iskreno prekolne in v to
vključi dovolj čustvene energije.

DRUŽINSKE ENTITETE

Za mentalne entitete je značilno, da se naselijo v področje grla, torej področje pete čakre. Skozi peto
čakro oddajamo svoj osebni ton in kadar smo gostitelj elementala le ta moti naš osebni ton in s tem našo
vibracijo. To pomeni, da v naš vsakdanjik pritegne ljudi, dogodke in situacije, ki jih z lastno vibracijo sicer
ne bi pritegnili. Na telesu to začutimo kot nekakšen pritisk v grlu, pritisk lahko začutimo tudi na kakšnem
drugem delu telesa. Elemental nastane v kombinaciji mentalne in čustvene energije, pri čemer gre lahko
za namerno (urok) ali nenamerno kreacijo. Namerna kreacija ali urok nam določena oseba pošlje
namerno, lahko pa nastane tudi kadar kdo konstantno destruktivno razmišlja o nas in v to vnaša močno
čustveno energijo. Pogoj za nastanek elementala nastane tudi kadar nas oseba iskreno prekolne in v to
vključi dovolj čustvene energije.

Obstaja več vrst družinskih entitet. Ker so lahko stare tudi več sto let so načeloma energijsko zelo
močne, zato je za njihovo odstranitev navadno potrebna skupina terapevtov. Otroci padejo pod njihov
vpliv tam nekje med 5 in 10 letom starosti, takrat ko se jim prične bolj intenzivno razvijati tretja čakra.
Družinska entiteta je lahko vezana na družinske člane prek aka niti. To so energijsko eterične lovke, ki so
na družinske člane pripete na področju posamezne čakre. Od tega je tudi odvisno s katerim aspektom
čustvene energije se entiteta hrani, saj vsaki čakri pripada določena psihološka vsebina. Ta vrsta
družinske entitete je najmanj problematiča, odstrani jo lahko že zadosti močan terapevt. Naslednja
vrsta družinske entitete vpliva na egregor družine, zato je odstranjevanje le te bolj zapleteno, ker se
hrani s širšim spektrom čustvene energije. Naslednja vrsta entitete je najtežje odstranljiva, za
odstranitev pa je potrebna skupina terapevtov. Hrani se s široko paleto čustvene energije (npr. agresijo)
tako si v polju družine izbere žrtev z veliko agresije na katero se neposredno prisesa, na ostale člane pa
deluje prek egregorja družine. V prostoru si lahko formira tudi oporno točko skozi katero potem
destabilizira člane družine in na tak način pride do pozornosti.

Odstranjevanje entitet

Entitete so bitja, o katerih večina ljudi ne ve veliko, zato tudi nismo nikoli pomislili, da je kaj takega lahko prisotno na nas. Več o entitetah in tehnikah kako jih odstraniti lahko preberete v knjigi Tadeja Pretnerja – Kako spremeniti tok usode. Ali pa se pri tem obrnete na za to usposobljenega terapevta. Preden gremo v postopek odstranjevanja je potrebno preveriti za katero vrsto entitet gre, ter število le teh. Samo odstranjevanje je neboleče, čas odstranjevanja pa je odvisen od tipa ter števila le teh. V Sloveniji se s tem ukvarjajo nekateri praktiki, če vas zanima več o tem se lahko obrnete na Jano Soban, 031 607 933, janasoban222@gmail.com.

Leave a Comment

Scroll to Top