fbpx
Obveščam vas, da odpošljem še naročila oddana in plačana do vključno srede, 28.9., po tem pa odhajam na dopust do 9. oktobra :) ODPRODAJA ZALOG naravne barve za lase Etno botanica & Cuucko cups emajlirani lončki --> -20%

Energije bivalnih in poslovnih prostorov in čiščenje le-teh

naravna dnevna soba glina

Piše: Jana Soban

Energije bivalnega ali poslovnega prostora so za nas zelo pomembne, ker smo z njimi večino časa v
interakciji, tako doma, kot tudi v službi. Te energije ves čas vplivajo na nas, mi pa na njih. Naravno so na Zemlji prisotna naravna elektromagnetna sevanja. Zemeljsko magnetno polje izhaja iz Zemlje, električno polje iz zemeljske atmosfere, v vesolju pa je največji vir sevanja Sonce. Bitja, ki živimo na Zemlji smo več ali manj prilagojena zemeljskemu naravnemu električnemu in magnetnemu polju. O škodljivih sevanjih govorimo kadar pride do sprememb ravnotežja v energijskih nihanjih celic zaradi spremembe zemeljskega električnega oz. magnetnega polja, katerim smo trajno izpostavljeni. Daljša izpostavljenost povečanemu zemeljskemu električnemu polju se lahko manifestira kot kronična utrujenost in nespečnost, zaradi upočasnjene komunikacije med celicami. Kadar smo dlje časa izpostavljeni zemeljskemu magnetnemu polju to vpliva na okrepljeno rast in mutacijo celic, kar lahko nenazadnje inicira rast tumorjev, destruktivno vpliva tudi na živčni sistem, ter posledično s tem na psihološki aspekt. Do upočasnjene rasti celic in slabšega delovanja imunskega sistema pa pride kadar smo dolgotrajno izpostavljeni pomanjšanemu magnetnemu polju. Škodljiva sevanja ne vplivajo enako na vse ljudi. Kadar je človek sproščen in ni pod stresom, sevalni tok teče okoli celice, kadar pa je prestrašen ali pod stresom, pa prihaja v celicah do vibracij, ki nato sevanja prepuščajo v notranjost celice. S tem pa je škodljivost večja.

Vrste sevanj:

GEOPATOGENA SEVANJA

So vsa sevanja, ki prihajajo izpod zemeljske površine. To so razna nahajališča mineralov, arheološki ostanki, podzemni vodni tokovi, geološke prelomnice, različne deponije ter jame. Večino sevanj je najbolj aktivnih ponoči ko spimo, med 23. in 5. uro. Geopatogena sevanja lahko povzročijo razpoke v stenah, na takšnih mestih se raje kvarijo elektronski aparati. Dokazano je tudi, da se na cestah, ki ležijo na geopatogenih conah zgodi več prometnih nesreč. V naravi se nekatera drevesa umikajo takšnim mestom kjer je prisotno geopatogeno sevanje. Na deblih so celo lahko vidni različni izrastki, rast je počasnejša, cvetovi in plodovi pa so slabše razviti. Takšne rastline so jabolka, hruška, lipa, bukev, ribez, sončnice. Tem rastlinam paše enako zemeljsko EM polje kot človeku, nekatere rastline so se takšnim mestom prilagodile do te mere, da na njih uspevajo celo boljše. Te rastline so breskev, bezeg, češnja, marelica, sliva, hrast, smreka, jelka, macesen in bor. Tudi pri živalih je podobno, živali katerim ustrezajo podobni pogoji kot človeku so hrček, konj, pes, kokoš, krava, prašič, ribe in večina ptic. Na geopatogenih conah pa se rade zadržujejo čebele, gliste, mačke, mravlje ter insekti. Čebele in mravlje dobrih mest izrazito ne prenašajo. Tako so v preteklosti tudi testirali ali zemljišče leži na patogeni coni, in sicer so na zemljišče prinesli mravlje in če so se te razbežale je to pomenilo, da je zemljišče ok in ne leži na geopatogeni coni.

TEHNIČNA SEVANJA
Novodobna tehnologija je zaenkrat najslabše in najmanj raziskana in vse kaže na to, da ima velik vpliv na
razvoj motenj, kot so slaba koncentracija, motnje spanja, tesnoba, motnje pozornosti s hiperaktivnostjo
in morda tudi avtizem. Otroci so občutljivejši na EM sevanje, kot odrasli. Navadno izpostavljenost tem EM sevanjem ne privede do neke bolezni, vendar sčasoma oslabi splošna odpornost človeka.

ŠKODLJIVA SEVANJA NEKATERIH GRADBENIH MATERIALOV
Spremembe v naravnem EM polju nastajajo zaradi umetnih mas, ki se uporabljajo za talne obloge.
Umetna vlakna, ki se jih uporablja za zavese, preproge in obloge povečujejo koncentracijo pozitivnih
ionov, ti pa so v zaprtih prostorih odgovorni za slabo počutje. Opazimo lahko tudi, da je število obolelih večje v višjih nadstropjih stanovanjskih blokov, saj se škodljivi vplivi gradbenih materialov (armiran beton, kovinske plošče, valovita pločevina,…) »seštevajo«.

 DESTRUKTIVNA ČUSTVENA ENERGIJA
V prostorih, kjer je prisotno veliko negativne energije, kjer se prebivalci veliko prepirajo in je posledično
prisotno veliko negativnih in destruktivnih čustev, se te vibracije vpijejo v stene in opremo prostora, ter
nato povratno vplivajo na tamkajšnje prebivalce. Takšne energije delujejo zelo destruktivno na človeka, poleg prostorov kjer se ljudje veliko prepirajo jih lahko najdemo tudi na zapuščenih grobiščih, zaporih in
moriščih. Prenašalec slabe energije je lahko tudi star nakit, pogosto je le ta prenašal različnih bolezni,
slabosti in strahu prejšnjih lastnikov. Prav tako so lahko prenašalci slabih energij različni kipci, ki jih ljudje kupujejo na raznih potovanjih po svetu. Slaba energija se vanje vtisne, ker so bili izdelani v energijsko
slabih pogojih, lahko so bili vključeni v različne rituale, itd.,..

 ENTITETE IN PARANORMALNE ANOMALIJE
Entitete, ki se nahajajo v prostorih za svoje preživetje potrebuje energijo, do nje pa pridejo na različne
načine. V prebivalcih lahko potencirajo različna čustvena stanja, se nanje prisesajo in delujejo prek aka niti (to so eteriče lovke) ali pridejo do njihove pozornosti preko nenavadnih zvokov, vonjav ali drugih nenavadnih pojavov, ki jih s tem namenom tudi ustvarjajo. Nekaj deset let nazaj je bilo takšnih pojavov mnogo več kot danes, razlog temu je bil to, da je umrli do pogreba ležal doma. V tem času je že prišlo do
razpada bolečinskih teles in nastajanja astralnih fragmentov. Te entitete so si tako lahko takoj poiskale
novega gostitelja, če ga niso našle pa so ostale v prostoru in čakale na ustreznega gostitelja. Entiteta lahko nastane v prostoru tudi ko kateri izmed prebivalcev naredi samomor v prostoru, ali v primeru, ko se je moral umrli boriti za življenje ali je doživljal kakšna druga intenzivna čustva tik pred smrtjo. Entiteta lahko zamenja svojega gostitelja tudi v primeru, da pri sedanji žrtvi ne dobi več dovolj energije za svoje
preživetje, tudi v tem primeru, lahko ostane v prostoru in čaka na primerno žrtev. Nastane lahko tudi v primeru če naša hiša stoji na mestih bivšega pokopališča ali ko se v prostoru formira portal skozi katerega vstopajo v prostor bitja iz drugih dimenzij.

 KOZMIČNA SEVANJA
Večina kozmičnega sevanja prihaja iz Sonca. Na to vrsto sevanja s samim procesom energijskega čiščenja prostorov žal ne moremo bistveno vplivati.

Zmajeve črte ter Hartmannove in Curryjeve mreže

Zmajeve črte tvorijo v eteričnem telesu zemlje pravilne mreže v obliki dvojnega križa. Med seboj so oddaljene 6 km, Štiri glavne pa so dobile ime po štirih svetnikih. Za zmajeve črte so vedeli že v poganskih časih, vendar se je to znanje širilo zgolj med elito. Na mestih kjer ležijo zmajeve črte »ima misel večjo moč«, kar pomeni, če smo v dobrem stanju se bo to stanje potenciralo in bomo še v boljšem ter obratno, če smo v slabem stanju se bo to stanje zopet potenciralo in bomo še v slabšem. Na stičišču vseh štirih glavnih zmajevih črt je ležala bivša tovarna Rog.

Med radiestezisti velja prepričanje, da obstajata tudi omrežji geomagnetnih črt, ki sta jih odkrila dr. Ernest Hartman in biometeorolog Manfred Curry, le stežka pa bomo našli fizika, ki bi potrdil obstoj teh črt. Svetovno znani radiestezist Jerzy Worzniak pravi, da je tisto za kar pravijo, da naj bi bile Hartmanove in Curryjeve mreže del zemeljskega strojnega valovanja, ločeno od njega pa jih obravnavajo zaradi nerazumevanja fizikalnega pojava.

Energijska korekcija bivalnega ali poslovnega prostora

Poganska ljudstva so obravnavala bivalni prostor kot živo bitje. Njihov odnos je temeljil na tem, da ima hiša dušo katera lahko hišo tudi zapusti v primeru, ko pride do nesoglasja med njimi. Zato je zelo pomembno, da tudi mi obravnavamo bivalni in tudi poslovni prostor kot živo bitje. Tako kot prebivalci s svojo energijo delujemo na prostor, tudi prostor deluje na nas in nas podpira ali zavira pri razvoju. Gre za energijsko soodvisnost na relaciji človek in bivalni prostor, kar pomeni, če ni zdrav bivalni oz. poslovni prostor, ne more biti zdrav niti človek, ki v njem prebiva in obratno. Stabilen in zadovoljen človek s svojo energijo vpliva tudi na razvoj energijskih bitij ter vitalno energijskih točk prostora. Vitalno energijski točki sta točki vdiha in izdiha skozi kateri se odvija energijska izmenjava med zemeljsko in kozmično energijo. Točka vdiha je polarizirana negativno, točka izdiha pa pozitivno, energijska pretočnost obeh pa je ključna za kvalitetno energijo v prostoru. Ti dve točki sta običajno v dveh kotih iste stene, kadar sta pomaknjeni v notranjost prostora, obstaja za to kašen razlog. Lahko je na mestu, kjer bi morala stati točka kakšna tehnična naprava, ali je prisotno veliko železa v steni, itd., kar občutno pokvari energijo samega prostora. Kadar sta človek in prostor energijsko usklajena, se skupaj razvijata in prilagajata spremembam.

Energijsko korekcijo bivalnih in poslovnih prostorov opravljajo za to usposobljeni terapevti. Tehnik čiščenja prostorov se je z vztrajnostjo, čutenjem energijskih sprememb in poznavanjem procesov zmožno naučiti. Več o teh tehnikah lahko najdete v knjigah Tadeja Pretnerja Kako spremeniti tok usode in Integrirana osebnost. Med samim procesom čiščenja se vzpostavi energijska harmonija med vsemi živimi elementi prostora. Energijske blokade na različnih ravneh, kot so različna škodljiva sevanja, blokirana destruktivna energija na astralni ravni, tudi prisotnost energijskih blokad, ki nastanejo med prebivalci ter samim prostorom detektiramo s pomočjo

subliminarne zaznave. Nato jih korigiramo oz. preoblikujemo tako, da so kompatibine in niso več

škodljive za tamkajšnje prebivalce. Po opravljenem procesu lahko že zelo hitro opazimo, da se cone s škodljivimi mesti popravljajo in izenačujejo s conami z dobro energijo, potem je energija v prostoru močnejša in bolj izrazita nekje do 48 ur, nato se energijska sprememba v prostoru umiri in stabilizira.

Kvaliteten instrument za merjenje električnega in magnetnega polja pa pokaže, da se geopatogena sevanja pomaknejo na popolnoma druga frekvenčna področja.

Scroll to Top